Fases del Projecte

El projecte es desenvoluparà en cinc fases:

Fase 1. Presentació del projecte

En aquesta fase inicial de presentació del projecte, es pretén fer arribar la proposta a col•lectius interessats, afavorir la implicació de les famílies amb qui es té contacte i alhora identificar i vincular noves famílies que puguin estar interessades.

Fase 2. Activitats de descoberta dels entorns fluvials

Es realitzarà una activitat de descoberta de l’entorn fluvial a cada municipi escollit. L’objectiu d’aquestes activitats és apropar les famílies als rius del seu municipi per a donar a conèixer els seus valors ambientals i socials, així com el patrimoni que incorporen.

Les activitats de descoberta estaran guiades per educadors/es ambientals i afavoriran la participació de persones de totes les edats fomentant la cooperació i el treball en equip.

Les activitats estaran adaptades a les característiques de cadascun dels espais i ressaltaran els trets específics de cada territori. No obstant, comptaran amb uns continguts i estructura comuns: en primer lloc, es contextualitzarà l’espai i la conca hidrogràfica, i s’exposaran les característiques dels ecosistemes hídrics. En segon lloc, es ressaltaran els valors ambientals i socials d’aquests espais, és a dir, els usos, aprofitaments, serveis i biodiversitat. En tercer lloc, es reflexionarà sobre els impactes més comuns que pateixen els rius i rieres.

Fase 3. Actuacions de millora ens entorns fluvials

Aquesta fase es la continuació lògica de l’anterior. Un cop s’ha donat a conèixer l’espai i s’han detectat les necessitats i potencialitats, es planteja la possibilitat de realitzar actuacions de conservació i millora.

Així doncs potenciem el voluntariat familiar en aquests espais en base al coneixement.

El projecte proposa a cada espai una actuació de millora en el marc de la custòdia del territori.

Les actuacions que es preveuen als diferents municipis són les següents:

A la conca del riu Besòs:

Localitat de Bigues i Riells, riu Tenes:

  • Manteniment de l’itinerari fluvial del passeig del Tenes i controlar la flora exòtica invasora de ribera.

Localitat d’Aiguafreda, riu Congost:

  • Recuperació de la coberta vegetal herbàcia autòctona de les riberes del riu Congost i dels elements patrimonials de la font d’en Pinós.
A la conca del riu Gaià:

Localitats d’Altafulla i Tarragona, desembocadura del riu Gaià:

  • Consolidació del bosc de ribera autòcton atenent l’escàs cabal d’aquest tram.

Localitat de Riera de Gaià, resclosa de la Riera de Gaià i Ferran:

  • Actuació de millora de l’hàbitat natural de la resclosa a través del restabliment de flora helòfita i afavoriment de la reintroducció de la tortuga de rierol (Mauremys leprosa).

Localitat de Vespella de Gaià, Torrent de Salomó o Vespella

  • Restabliment dels hàbitats de les espècies ornitològiques autòctones i introducció de caixes-niu.

Fase 4: Jornada sobre custòdia fluvial i voluntariat ambiental en família

Per finalitzar el procés participatiu amb els famílies se celebrarà una jornada sobre custòdia fluvial i voluntariat en família. Aquest tipus de jornades són una cita anual en el calendari de l’Associació Hàbitats des de l’any 2008.

En cada edició les jornades han abordat diferents temàtiques relacionades amb estratègies de custodia i participació social i ciutadana, sempre amb l’objectiu de formar al voluntariat, persones, professionals i entitats que treballen en el tercer sector ambiental. A més, també s’han convertit en un espai d’intercanvi d’experiències, exposició de casos pràctics i sinergies entre aquests agents.

Per a 2013 s’ha escollit com a eix temàtic de les jornades el voluntariat ambiental en família, és a dir, abordar quines eines tenen les famílies per restablir els serveis ambientals dels seus territoris, donar a conèixer experiències i bones pràctiques i visibilitzar la feina feta al llarg d’aquest projecte.

D’altra banda, les jornades esdevindran el punt de partida per als propers anys, ja que les entitats sòcies tenen voluntat de seguir treballant la inserció de diferents col•lectius socials (alguns d’ells en risc d’exclusió) als projectes de voluntariat ambiental.