Associació Hàbitats

Associació Hàbitats és una entitat sense afany de lucre creada l’any 1997 amb la missió de fomentar l’apropament de les persones a l’entorn natural, emprant eines com l’educació, el voluntariat i la participació. La premissa de l’entitat és: conèixer, conservar i compartir.

L’entitat està formada per vora 150 socis i sòcies que hi participen de manera lliure i desinteressada. Els socis i sòcies es reuneixen com a mínim un cop l’any en l’Assemblea General, l’òrgan sobirà de l’entitat. L’Assemblea revisa i orienta la gestió de l’entitat, estableix les principals línies de treball i escull una Junta Directiva. La Junta representa a l’entitat en el dia a dia, així com garanteix que totes les actuacions es desenvolupen de manera coherent amb la missió i valors amb els que es va constituir l’associació.

Per tal d’executar les decisions preses, implementar projectes i dinamitzar l’entitat existeix l’equip tècnic que, a més, ofereix atenció als voluntaris i voluntàries i a totes les persones interessades en conèixer l’entitat i els seus projectes.

Entre els projectes que l’entitat ha desenvolupat al llarg de la seva trajectòria destaca el Projecte Rius, una iniciativa pionera que té com a objectiu estimular la participació activa de la societat en la conservació i millora dels nostres rius. Està integrat per 3 línies de treball: la inspecció de rius, l’adopció de rius (projectes de custòdia fluvial) i el desenvolupament d’activitats de voluntariat als ecosistemes fluvials.

L’entitat també compta amb una estratègia educativa anomenada Hàbitats Educació que dóna com a resultats una oferta d’activitats adaptades a adults, joves i infants. D’altra banda, compta amb un àrea de col·laboració amb l’àmbit empresarial sota el nom d’Hàbitats Empreses. Per últim, cal destacar l’àrea de treball de Comunicació Ambiental que complementa i reforça el conjunt d’activitats de l’entitat, editant diverses publicacions, generant continguts web, participant en conferències i congressos, etc.